ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. / ENETEX-KIA s.r.o. - systémy čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů 

speciální produkt * specifický přístup * komplexní řešení - www.enetex.cz

Adsorbce

 
Adsorbce

V závislosti na specifických poměrech, může být adsorbce, jako metoda likvidace znečištujících látek, dobrou alternativou oxidačním metodám. ENETEX vzhledem k charakteru znečištění nabízí:

 • Sorpci na pevném loži
 • Desorpci v kompaktním provedení se sorpcí
 • Kontinuální sorpci a desorpci s rotačním adsorbérem
 • Externí desorpci na vlastních nebo pronajatých zařízeních.

Doporučení nejvhodnějšího postupu provede ENETEX s přihlédnutím k provozním a investičním nákladům.

 
Adsorbce

Charakteristika adsorbčních systémů ENETEX:

 • Minimální účinnost je 75% pro pachové látky a 90% pro běžná rozpouštědla.
 • Nízké náklady na pořízení a široké spektrum využití
 • Výběr typu adsorbéru přesně na míru prostředí a provozním podmínkám
 • Chemisorpce - adsorbce na chemicky upraveném aktivním uhlí pro zachycení pachových látek
 • Pro bezobslužný a nepřetržitý provoz
 
Patrona plněná aktivním uhlím

Adsorbční zařízení pracuje na dvou principech:

 1. Na principu reverzibilního záchytu plynných organických látek (běžných rozpouštědel) na aktivním povrchu. Vyčerpaná náplň je při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní, nebo je regenerována.
 2. Na principu nereverzibilního záchytu plynných organických látek na aktivním povrchu s doprovodnou chemickou reakcí (chemisorpce). Vyčerpaná náplň bude při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní. Likvidaci vyčerpaných náplní zajišťuje specializovaná firma. Regenerace není možná.

Reference v ČR

Kontakty

Pozor! Od 1. 10. 2013 změna:

ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.

Divize ekologického inženýrství Masarykova 118
664 42 Brno-Modřice

(V areálu bývalé Fruty, viz mapka.)

kia - enetex.cz
http://www.enetex.cz

Copyright © 1999 - 2013 ENETEX-KIA s.r.o.; 2024 ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.; WebDesign © 2003 - 2024 Martin Argaláš