ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. / ENETEX-KIA s.r.o. - systémy čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů 

speciální produkt * specifický přístup * komplexní řešení - www.enetex.cz

Kupolové pece

 
Kupolová pec

Zařízení pro čištění odplynů z kupolových pecí je nejvýhodnější zakomponovat přímo do výrobní linky minerální vlny. Kromě záchytu prachových částic a následného dopálení oxidu uhelnatého lze využít energie ze spalování k předehřevu procesního vzduchu, jehož teplota 650°C a více zajistí podstatnou úsporu tepla v kupolové peci při tavbě.

Optimalizace zařízení, zdokonalená kontrola a integrovaná vizualizace umožňuje použití i za velmi ztížených podmínek. Z těchto důvodů přední výrobci minerální vlny dávají přednost našim zařízením.

 
Kupolová pec

ENETEX čistící zařízení se vyznačují:

 • Nízkou spotřebou paliva
 • Vysokou regulační schopností ve vztahu k průtokovému množství, teplotě a obsahu spalitelných látek
 • Stabilním a dokonalým spalováním v celém regulačním rozsahu
 • Vysokou účinností odprášení
 • Automatickým bezobslužným provozem
 • Dlouhou životností a jednoduchou obsluhou
 
Kupolová pec

Parametry:

 • Vysoké vstupní koncentrace v odplynech
 • Obsah CO ve vyčištěném odplynu pod 100mg/Nm3
 • Koncentrace prachu ve vyčištěném odplynu pod 20mg/Nm3
 • Předehřev vzduchu do pece do 700 °C
 • Integrace přídavných zařízení pro chlazení odplynu vodou, DeSOx a sekundárního využití odpadního tepla

Reference v ČR
Reference ve svetě

Kontakty

Pozor! Od 1. 10. 2013 změna:

ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.

Divize ekologického inženýrství Masarykova 118
664 42 Brno-Modřice

(V areálu bývalé Fruty, viz mapka.)

kia - enetex.cz
http://www.enetex.cz

Copyright © 1999 - 2013 ENETEX-KIA s.r.o.; 2022 ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.; WebDesign © 2003 - 2022 Martin Argaláš