ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. / ENETEX-KIA s.r.o. - systémy čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů 

speciální produkt * specifický přístup * komplexní řešení - www.enetex.cz

Rotační koncentrátor

 
Rotační koncentrátor

Rotační koncentrátor je používán pro výrobní technologie, které kombinují vysoké množství odpadního vzduchu s nízkou koncentrací VOC. Rotační koncentrátor zajišťuje zakoncentraci VOC v poměru 1:10 (1:15) pro následnou likvidaci katalytickým, nebo termickým způsobem. Nejčastější užití je v oboru lakovacích linek, výroby plastů, papírenském průmyslu apod.

Základem rotačního koncentrátoru je zeolitová výplň usazená do tvaru kola, která neustále rotuje a je rozdělena na několik částí (výsečí): procesní (300-310°), chladící (20-30°) a desorpční(25-30°). Organické látky se zachytávají na povrchu pomocí mezimolekulárních sil, nepůsobí zde chemické vazby. Syntetické zeolity jsou v porovnání s aktivním uhlím požárně bezpečné, zejména při výskytu ketonů jako rozpouštědel.

 
Rotační koncentrátor

Proces činnosti rotačního koncentrátoru je tedy možné shrnout do dvou fází:

1. Adsorpční fáze:
Odplyn z výrobní technologie (o teplotě okolí (cca 25°C) prochází nejprve přes filtr tuhých látek a následně přes procesní část rotačního adsorbéru. Organické látky obsažené v odplynu jsou adsorbovány na povrchu zeolitů pod hodnotu 50 mg/Nm3 TOC. Vyčištěný odplyn (výstupní teplota zvýšena o max. 5°C) odchází přes navazující vzduchotechnický systém přímo do atmosféry.

 
Rotační koncentrátor

2. Desorpční fáze:
Desorpční vzduch tvoří odvětvená část procesního odplynu (ca 1/10) pomocí desorpčního ventilátoru. Ten je veden nejdříve přes chladící výseč rotačního kola, je dohřán na teplotu 120 - 180°C v předehřívacím výměníku a průchodem přes desorpční výseč rotačního kola vytěsňuje organické škodliviny z náplně zeolitů. Zvýšení koncentrace v porovnání s původním odplynem je ca 10-ti násobné. Odcházející desorpční proud vzduchu (ca 80 - 110°C) bude následně vyčištěn v např. termickým, nebo katalytickým způsobem.

 
Rotační koncentrátor

Výhody rotačního koncentrátoru:

  • Jednoduchost a bezpečnost použití
  • Nízké provozní a servisní náklady
  • Široké spektrum velikostí vhodné pro jakoukoliv velikost provozu (základní řada pokrývá objemy vzduchu od 12.000 Nm3/h do 100.000 Nm3/h
  • Dlouhá životnost adsorpčního materiálu
  • Automatický provoz

Kontakty

Pozor! Od 1. 10. 2013 změna:

ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.

Divize ekologického inženýrství Masarykova 118
664 42 Brno-Modřice

(V areálu bývalé Fruty, viz mapka.)

kia - enetex.cz
http://www.enetex.cz

Copyright © 1999 - 2013 ENETEX-KIA s.r.o.; 2023 ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.; WebDesign © 2003 - 2023 Martin Argaláš