ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. / ENETEX-KIA s.r.o. - systémy čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů 

speciální produkt * specifický přístup * komplexní řešení - www.enetex.cz

Katalytické spalovací zařízení - KNV

 
KNV - Katalytická spalovací jednotka

ENETEX katalytická spalovací zařízení dodáváme v kompaktním a modulárním provedení, ve variantách voštinový katalyzátor a peletový katalyzátor. Naši odborníci posoudí situaci pilotními zkouškami a stanoví optimální typ katalyzátoru a provozních podmínek.

Pro řadu rizikových faktorů katalytických jednotek se v současné době přednostně dodávají termické spalovací systémy. Dodávky a výkony ENETEX se v oblasti katalytického spalování přesouvají zejména k repasím vlastních jednotek, ale i zahraničních jednotek na území České republiky.

KNV

Parametry výběru:

  • Kompaktní a modulární provedení
  • Voštinové a peletové katalyzátory
  • Autotermní provoz od 1-4 g/Nm3
  • Ohřev plynnými kapalnými palivy nebo elektrickou energií
  • Regenerativní nebo rekuperativní předehřev odplynu, využití odpadního tepla
KNV

Katalytická spalovací zařízení ENETEX se vyznačují:

  • Nízkou spotřebou přídavného paliva
  • Vysokou regulační schopností ve vztahu k množství, teplotě a obsahu spalitelných látek v odplynu
  • Stabilním a dokonalou oxidací škodlivin v celém regulačním rozsahu
  • Automatickým bezobslužným provozem

Reference v ČR
Reference ve svetě

Kontakty

Pozor! Od 1. 10. 2013 změna:

ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.

Divize ekologického inženýrství Masarykova 118
664 42 Brno-Modřice

(V areálu bývalé Fruty, viz mapka.)

kia - enetex.cz
http://www.enetex.cz

Copyright © 1999 - 2013 ENETEX-KIA s.r.o.; 2024 ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.; WebDesign © 2003 - 2024 Martin Argaláš