ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. / ENETEX-KIA s.r.o. - systémy čištění odpadního vzduchu a odpadních plynů 

speciální produkt * specifický přístup * komplexní řešení - www.enetex.cz

Regenerativní termické a katalytické spalovací zařízení
- RTNV, RKNV

 
RTNV - tříkomorový systém

ENETEX spalovací systémy s regenerací tepla obsaženého ve vystupujícím vyčištěném odplynu. Tepelná účinnost až 95% přináší nízkou spotřebu podpůrného paliva při velkých objemech odsávaného vzduchu.

Keramické lože akumulující teplo za vysokých teplot ve spalovací komoře zabezpečuje dlouhou životnost.

 
RKNV - dvoukomorový systém

Kombinace katalyzátoru s předehřevem vstupujícího odplynu vytváří velmi kompaktní zařízení pracující v autotermním provozu již od nízkých koncentrací organických látek, vhodné v případech, kdy nelze využít plynného podpůrného paliva a při vyloučení rizikových faktorů u odplynu.

Od roku 2003 se používá nová keramická výplň s nízkým tlakovým odporem, což přináší výraznou úsporu na spotřebě elektrické energie.

 
RTNV

ENETEX spalovací systémy s regenerací tepla jsou charakterizovány:

  • Nízkou spotřebou přídavné energie
  • Vysokým regulačním rozsahem jednotky (1:6)
  • Stabilním a dokonalým spalováním v celém regulačním rozsahu
  • Automatickým systémem řízení a bezobslužným provozem
  • Dlouhou životností a nenáročnou údržbou
 
RKNV

Parametry:

  • Termické nebo katalytické provedení
  • Využití odpadního tepla s účinností až 95%
  • Autotermní provoz od 1,5 g/Nm3 uhlovodíků
  • Vstupní koncentrace škodlivin do 5g/Nm3
  • Krátkodobé špičky do 8g/Nm3
 
RKNV

Reference v ČR
Reference ve svetě

Kontakty

Pozor! Od 1. 10. 2013 změna:

ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.

Divize ekologického inženýrství Masarykova 118
664 42 Brno-Modřice

(V areálu bývalé Fruty, viz mapka.)

kia - enetex.cz
http://www.enetex.cz

Copyright © 1999 - 2013 ENETEX-KIA s.r.o.; 2023 ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.; WebDesign © 2003 - 2023 Martin Argaláš